Niet op elkaar aansluitende culturen vormen een van de grootste uitdaging bij  o.a. fusies.

Niet op elkaar aansluitende culturen vormen een van de grootste uitdaging bij overnames, fusies en verregaande samenwerkingsverbanden.

Bij overnames en fusies concentreert de due-diligence zich hoofdzakelijk op de financiële en juridische aspecten. Als dit uiteindelijk tot een succesvolle transactie heeft geleid en er samengewerkt gaat worden, komen veel van de verwachte synergiën niet tot stand of tegen veel hoger kosten in financiële en/of personele zin. Conflicterende culturen zijn meestal de grootste uitdaging bij het tot stand brengen van een succesvolle overnames, fusies of verregaande samenwerking.

Het is dan ook ronduit verbazingwekkend dat zoveel bedrijven wel veel geld en tijd besteden aan de financiële een juridische due-diligence, maar het meestal belangrijkste aspect – de organisatie cultuur – aan het toeval overlaten.

Wat er speelt onder de waterlijn

Cultuuronderzoek zou een vast onderdeel moeten zijn van de due-diligence aan het begin van het overname- of fusieproces. Het omvat een cultuur assessment dat de gebieden van overeenkomst en verschillen op het gebied van organisatiecultuur zichtbaar maakt die mogelijk de integratie voortgang belemmerd en het realiseren van de strategische doelen.

Het begrijpen van de Cultuur dynamiek van de beide organisaties: Hoe functioneren ze, Wat zijn de ongeschreven regels, welke managementstijl hanteren ze, hoe wordt er aan gekeken tegen (persoonlijke) ontwikkeling, etc.

Cultuur als onderdeel van het Due Diligence proces

Tussen de 50 en 80 procent van alle overnames en fusies brengen uiteindelijk niet op, wat er vooraf van verwacht wordt. Dit falen is terug te voeren op twee hoofd redenen:

  • Het er niet in slagen om de potentiele impact van beide organisaties samen te voegen en te integreren
  • Het niet er in slagen om een goed plan op te stellen om systemisch, systematisch en efficiënt beide culturen te integreren.

In het geval je direct betrokken bent als directielid bij een overname, fusie of verregaand samenwerkingsverband neem dan aan de voorkant van dit proces ook cultuur als aandachtspunt mee en investeer in het gebruikmaken van de overeenkomsten en het overbruggen van de verschillen tussen beide organisaties om er met succes een geheel van te maken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met kees@directiecoach.nl

Over de auteur: Kees van Middendorp

Ik bouw vanuit liefde, excellentie en verbinding, ongeacht de omstandigheden.

Meer weten over Kees?

Ben je klaar voor jouw volgende stap?

Plan dan nu een telefonische afspraak of een kennismakingsgesprek op een moment dat het je goed uitkomt.


Ben je klaar voor jouw volgende stap?

Plan dan nu een telefonische afspraak of een kennismakingsgesprek op een moment dat het je goed uitkomt.