Tien Tips om werknemersbetrokkenheid en organisatieprestaties te verbeteren

Hoge Werknemers betrokkenheid in een organisatie heeft een positieve invloed op goede bedrijfsprestaties, inclusief verhoogde winstgevendheid, hogere productiviteit, verlaagde werknemers uitstroom, en verhoogde klanttevredenheid.

Als dit is wat het oplevert wil iedere organisatie natuurlijk dat medewerkers een hoge betrokkenheid hebben met hun werk, toch? Maar hoe kun je dit dan realiseren?

Hier zijn 10 tips die hieraan bijdragen:

#1 Communiceer duidelijke doelen en verwachtingen

De meerderheid van de medewerkers wil graag onderdeel zijn van een organisatie met visie en daadkracht. Ze willen weten wat er belangrijk gevonden wordt en wanneer het werk dat ze verrichten hieraan bijdraagt. Om doelen inhoud te geven moeten ze afgestemd zijn op het juiste niveau en duidelijk in verband staan met de overkoepelende organisatie doelen van het grote geheel.

#2 Moedig open communicatie aan

Je kunt meer inzicht verkrijgen over wat medewerkers belangrijk vinden door gebruik te maken van enquêtes, ideeënboxen, en door het organiseren van teambijeenkomsten waarin je informatie ophaalt. Door zonder vooroordeel in een open sfeer zowel positieve punten als verbeterpunten op te halen en medewerkers aan te moedigen om hun ideeën te delen zonder er als toehoorder direct op te reageren. Krijg je veel meer informatie, door vervolgens oprecht met deze informatie om te gaan en te laten zien dat je bezorgdheid of ongenoegen serieus neemt beïnvloed je direct de betrokkenheid van je medewerkers op een positieve manier.

#3 Cultuur

Moedig je medewerkers aan om hun persoonlijke aansluiting bij de bedrijfscultuur bewust uit te zoeken.

#4 Vertrouwen

Medewerkers moeten om prettig te werken elkaar en hun leidinggevende kunnen vertrouwen. Medewerkers kijken continue richting hun leidinggevende om te zien hoe hun beslissingen de strategische koers van de organisatie beïnvloeden en of hun gedrag overeenkomt met wat ze vertellen.

#5 Moedig vernieuwing aan

Medewerkers zijn creatief. Ze zullen vaak denken over manieren van werken die beter kunnen of logische zijn. Door hen te stimuleren dit in de praktijk ook naar voren te brengen kun je zowel het proces verbeteren als de betrokkenheid van de medewerker verhogen.

#6 Creëer een sterkte teamgerichte sfeer

Sterke medewerkers betrokkenheid is afhankelijk van de mate waarin medewerkers met elkaar door een deur kunnen, de samenwerking met elkaar kunnen en willen aangaan en zich onderdeel voelen van een team.

#7 Feedback, geven en ontvangen

Het is bewezen dat positieve feedback geven beter werkt dan negatieve feedback. Toch zijn we dit in Nederland niet echt gewend. Vaak geldt:” doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg.” En als je wel corrigerende feedback geeft doe het dan direct op het moment als het plaats vindt en gebruik de spelregels voor het geven en ontvangen van constructieve feedback.

#8 Ondersteun medewerkers in hun werk en ontwikkeling

Hoe vaak geef je aan dat je een idee van een medewerker zeer goed of misschien zelfs wel briljant vindt? Je kunt medewerkers groei stimuleren door te zorgen dat er genoeg opleidingsmogelijkheden, learning on the job, coaching en andere leervormen beschikbaar zijn die medewerkers steunen bij persoonlijke ontwikkeling.

#9 Samenwerken en ervaring delen op het gebied van problemen oplossen

Als medewerkers het idee krijgen dat hun leidinggevende degene is die al hun problemen moet kunnen oplossen, verlaagt dit hun eigen empowerment en uiteindelijk zal het de betrokkenheid van de medewerker verlagen. Moedig medewerkers aan hun verantwoordelijkheid te nemen. En laat ze zelf of in samenwerking met elkaar hun eigen problemen zoveel mogelijk zelf oplossen. Het is niet de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om ieders probleem op te lossen.

#10 Vier zowel financiële als niet financiële prestaties

Medewerkers hebben de behoefte zich gewaardeerd te voelen en een waardevol onderdeel ter zijn van de organisatie. Leidinggevende moeten zichtbaar blijven maken dat zij om hen medewerkers geven en hun de erkenning geven die hun prestaties rechtvaardigen:” Als je wilt dat iets groeit voedt het dan”. Medewerkers verlaten vrijwel nooit de organisatie vanwege het bedrijf zelf maar wel om het gebrek aan leiderschap waar ze direct mee te maken hebben.

Heb je interesse om wat dieper op dit onderwerp in te gaan en te horen hoe onze Echt-Ikigai methode je hierbij kan ondersteunen?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met kees@directiecoach.nl

Ben je klaar voor jouw volgende stap?

Plan dan nu een telefonische afspraak of een kennismakingsgesprek op een moment dat het je goed uitkomt.


Ben je klaar voor jouw volgende stap?

Plan dan nu een telefonische afspraak of een kennismakingsgesprek op een moment dat het je goed uitkomt.


Over de auteur: Kees van Middendorp

Ik bouw vanuit liefde, excellentie en verbinding, ongeacht de omstandigheden.

Meer weten over Kees?